סעיד דנגור - נציג הסיפרה במגזר הערבי


דנגור הוא קרוב-מאוד-רחוק של אדם, הנושא שם זה בדיוק, שנברא לפני עשרות שנים בידי יגאל מוסינזון האגדי. אותו סופר אדיר מימדים, שהגה ויצר את חבורת סוד מוחלט בהחלט הפלאית שליוותה את הנשיא בילדותו, וסיפוריה נתנו השראה לנהייתו אחר אחיזה בעט ובמקלדת, במקל ובסרגל, מה שבא ליד. מהומות תכס"ח השתוללו בישיבת נשיאות הסיפרה בזמנו, כשדנגור התעקש להשתתף בהן כשהוא עטוי כאפיה.

"מוסלמי הנני ולא תשחדני", הגיב בכעס כלפי נשיא הסיפרה, שהציע לו להסיר את כיסוי הראש בשעת הישיבה תמורת זכות הדיבור כבר בדיון הבכורה שלו. שהרי, וזאת יש לדעת היטב, על פי סעיף 8 ג' לתקנון הסיפרה, לא ישא דברים נציג חדש בנשיאות, אלא אם מאחוריו השתתפות פעילה בחמש ישיבות רצופות לפחות. מסתורי הוא דנגור. ההערכה היא שתוכו כברו, ויש לכך תומכים רבים, אם כי לא נוכל לאשר זאת לעולם מסיבה פשוטה: מאחר שאיש מאיתנו אינו יודע מה זה כברו, הכיצד נדע מה תוכנו של תוכו?

אחד הנציגים העלה פעם השערה, שדנגור לא רק מסתורי, אלא גם מסתיר משהו. הפכנו והפכנו בדמותו, וגילינו. דנגור, בשיכול אותיות, הוא לא אחר מאשר ג'ורדן. כדי לרדת לעומקו של עניין מסרתי לו נייר מקופל וביקשתיו להשחיל שלשה היישר אל הפח שבקצה החדר. הג'ורדן הערבי ניסה, ולא פגע בכלום. זה ג'ורדן זה? כולה דנגור. וגם זה בקושי.

 
 
 
 
Powered By Art-Up